Vi är entreprenadföretaget med vägunderhåll som vår största kompetens.

Vi förbereder vägar för asfalt, anlägger busshållplatser, sätter kantsten och rensar diken m.m.


Micke Wibergs Schakt erbjuder även tjänster som exempelvis dränering, grovplanering, tillbyggnader och snöröjning.

Vi vänder oss till både privatpersoner och företag och vi arbetar inom södra Stockholm, mestadels i Huddinge kommun.

Skanska och Huddinge kommun är två bra exempel på nöjda företagskunder.

Se vår maskinpark här

Med över 40 år i branschen har vi kompetent personal med stor yrkeserfarenhet och arbetar så miljövänligt som möjligt.

Micke Wibergs Schakt samarbetar med Segersjö Åkeri och Såcab Åkeri som hjälper oss med transporter.

Såcab

Micke Wibergs Schakt
Saturnusvägen 6B
141 33 HUDDINGE

Tel/Fax: 08-647 32 55
Mobil: 070-719 52 08

micke@mickewibergsschakt.se

Såcab